storyline_simulation

Xác định mối nguy

Nhấn vào đây để xem nội dung

storyline_simulationstoryline_slider

Mô tả:

Scorm Xác định mối nguy được thiết kế để người học thực hành tìm kiếm mối nguy thông qua nhiều nguồn thông tin. Người học sẽ phải tìm hiểu tài liệu, hỏi người vận hành, quan sát và tự mình trải nghiệm để xác định chính xác mối nguy tiềm ẩn.

Quy tắc bài học:

  • Người chơi phải tiềm hiểu tất cả 4 nguồn thông tin trước khi đưa ra đánh giá.
  • Ở phần kiểm tra, người chơi di chuyển con chạy để quan sát 360 độ quanh thiết bị.
  • Kết quả sẽ thể hiện mối nguy tiềm ẩn và nguồn thông tin nào chứa dấu hiệu của mối nguy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *