Scrom

Legendary racing

Nhấn vào đây để mở trò chơi

Scrom

Mô tả:

Scorm Legendary Racing được thiết kế cho dạng bài kiểm tra theo phong cách trò chơi. Người học phải trả lời nhanh để đạt được điểm cao.

Scorm được chia ra 3 độ khó, mỗi độ khó sẽ yêu cầu người học phải trả lời nhanh hơn.

2 đổi thủ tự động được thêm vào để tăng tính cạnh tranh và hấp dẫn cho trò chơi

Các yếu tố trong Scorm có thể dễ dàng thay đổi theo yêu cầu:

  • Các hình ảnh dùng trong trò chơi có thể nhanh chóng thay đổi
  • Câu hỏi có thể gia tăng số lượng tùy vào yêu cầu
  • Thời gian trả lời và đọc câu hỏi dễ dàng tùy chỉnh trong vairable

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *