Content Writing

Dự án đã thực hiện

Review địa điểm nghỉ dưỡng

Các bài viết cung cấp thông tin về các khu nghỉ dưỡng như:
– Đặc điểm cảnh quan, kiến trúc
– Các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng
– Các địa điểm có thể tham quan từ khu nghỉ dưỡng
Tổng số bài viết: 5 bài
Điểm RankMath SEO mỗi bài: > 90

Link đến các bài viết

Giáo dục trực tuyến (Elearning)

Những bài viết cung cấp thông tin về ngành Logistics của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)

Link đến các bài viết