eLearning

Finding the odd

Nhấn vào đây để xem nội dung

eLearning

Mô tả:

Scorm Finding the odd được thiết kế cho dạng bài học tương tác yêu cầu người học vận dụng kiến thức để tìm thấy những đồ vật theo yêu cầu.

Scorm có thể áp dụng cho các nội dung học:

  • Tìm đồ vật bị mất
  • Chụp các điểm bất thường tại hiện trường, trên hợp đồng
  • Chụp ảnh các thành phần quan trọng của thết bị

Các yếu tố trong Scorm có thể dễ dàng thay đổi theo yêu cầu:

  • Các hình ảnh dùng trong Scorm dễ dàng thay đổi
  • Trigger được nhóm theo đối tượng, dễ dàng đọc hiểu và thay đổi
  • Số điểm bất thường dễ dàng thay đổi (hiện tại là 5)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *