CPR simulation

CPR Simulation

Nhấn vào đây để xem nội dung

CPR simulation

Mô tả:

Scorm CPR Simulation được thiết kế để người học vận dụng lý thuyết để thực hiên mô phỏng CPR.

Mỗi lần thực hiện sai thao tác, scorm sẽ cung cấp gợi ý về nội dung bài học để nhắc nhớ.

Quy tắc chiến thắng thử thách:

  • Ép tim 30 lần mỗi đợt hoặc thổi ngạt 2 lần mỗi đợt được xem là 1 lần thao tác.
  • Mỗi lần thao tác đúng được tính 1 điểm.
  • Điều kiện vượt qua thử thách là đạt ít nhất 3 điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *