Danh mục Phát triển bản thân

Chủng vân tay Ulnar Loop

Chủng vân tay Ulnar Loop là chủng thiêng về cảm xúc nhiều hơn, khác nhiều so với các chủng Whorl khác. Và sau đây là các đặc điểm của chủng UL Ưu điểm Nhược điểm Giải pháp khắc phục Hiền…

Chủng vân tay Radial Loop

CHỦNG NƯỚC NGƯỢC RADIAL LOOP: Chủng đặc biệt, thể hiện tính cách dù ở bất cứ ngón tay nào. Đặc điểm nổi trội của chủng nước ngược RL là cảm xúc rất nhiều đến mức thể hiện ngược lại với…

Chủng vân tay WI

Chủng vân tay WI gần như khác rất xa so với WD. WI đại diện cho trách nhiệm và giữ lời hứa. WI rất phù hợp với mảng tài chính, những công việc cần sự kỹ tính. Ưu điểm Nhược…

Chủng vân tay và cách xác định

  1. Cơ sở phân loại chủng vân tay và chỉ số đường vân 1.1. Delta Việc phân loại chủng vân tay và xác định chỉ số đường vân được dựa vào delta trên từng ngón tay. Delta là vùng…