storyline_template

Template công nghệ_storyline

Nhấn vào đây để xem nội dung

storyline_template

Mô tả:

Scorm Template công nghệ được thiết kế với nhiều hiệu ứng chuyển động để thu hút người học.

Tính năng template:

  • Dễ dàng thay thế video, các thành phần chuyển động, icon.
  • Tự động kiểm tra và chuyển sang trang tổng kết khi người học đã xem qua cả 4 nội dung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *