storyline_game hóa

Sơ cứu nạn nhân bị bỏng

Nhấn vào đây để xem nội dung

storyline_game hóa storyline_game hóa

Mô tả:

Scorm Sơ cứu nạn nhân bị bỏng được thiết kế để người học vận dụng lý thuyết về kỹ thuật sơ cứu và tìm kiếm vật phẩm phù hợp tại chỗ.

Quy tắc trò chơi:

  • Người chơi sẽ tìm thêm 3 vật phẩm ở xe nước gần chỗ nạn nhân. Vật phẩm được chọn sẽ hiện trên màn hình sơ cứu. Vật phẩm sẽ mặc định là 3 vật phẩm người chơi chọn cuối cùng.
  • Người chơi sẽ kéo thả vật phẩm sơ cứu phụ hợp với các bước vào khung màu xám.
  • Người chơi có 3 lần thử. Nếu không vượt qua được sẽ hiện kết quả để người chơi em lại kiến thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *