Portfolio

Content Writing 1,2,3

Content writing du lịch:

– 5 bài viết chuẩn SEO > 92 điểm Rank MathSEO.

– Đối tượng viết được nghiên cứu kỹ lưỡng.

– Tham khảo nhiều nguồn, tính độc nhất cao.

Xem thêm các bài viết dưới đây: Content writing – Truong An Trainer

Bài học tương tác trên Elearning:

– Game hóa câu hỏi, tăng sự thu hút.

– Thiết kế tinh gọn, dễ theo dõi và điều chỉnh.

– Mô phỏng các loại tương tác phức tạp: vận hành thiết bị, hô hấp nhân tạo, chụp hình, sơ cứu,..

– Xem thêm bài viết dưới đây: Elearning – Truong An Trainer

Elearning

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *