Danh mục Hiểu mình

Chủng vân tay WI

Chủng vân tay WI gần như khác rất xa so với WD. WI đại diện cho trách nhiệm và giữ lời hứa. WI rất phù hợp với mảng tài chính, những công việc cần sự kỹ tính. Ưu điểm Nhược…

Chủng vân tay và cách xác định

  1. Cơ sở phân loại chủng vân tay và chỉ số đường vân 1.1. Delta Việc phân loại chủng vân tay và xác định chỉ số đường vân được dựa vào delta trên từng ngón tay. Delta là vùng…