Danh mục Elearning

phân loại bình chữa cháy

Phân loại bình chữa cháy

Nhấn vào đây để xem nội dung Mô tả: Scorm phân loại bình chữa cháy giúp người học lựa chọn đúng nhãn dán phân loại bình chữa cháy trong thực tế. Tính năng template: Sử dụng layer để lựa chọn…

mô phỏng quy trinh

Mô phỏng quy trình lau dọn

Nhấn vào đây để xem nội dung Mô tả: Scorm mô phỏng quy trình được thiết kế để người học làm theo đúng quy trình dọn dẹp khi gặp sản bị ướt. Tính năng template: Người học phải tương tác…

storyline_template

Template công nghệ_storyline

Nhấn vào đây để xem nội dung Mô tả: Scorm Template công nghệ được thiết kế với nhiều hiệu ứng chuyển động để thu hút người học. Tính năng template: Dễ dàng thay thế video, các thành phần chuyển động,…

storyline_simulation

Xác định mối nguy

Nhấn vào đây để xem nội dung Mô tả: Scorm Xác định mối nguy được thiết kế để người học thực hành tìm kiếm mối nguy thông qua nhiều nguồn thông tin. Người học sẽ phải tìm hiểu tài liệu,…

storyline

Đánh giá rủi ro

Nhấn vào đây để xem nội dung Mô tả: Scorm Đánh giá rủi ro được thiết kế để người học thực hiện từng bước quy trình đánh giá rủi ro đối với một rủi ro cụ thể.Người học sẽ tự…

storyline_game hóa

Sơ cứu nạn nhân bị bỏng

Nhấn vào đây để xem nội dung Mô tả: Scorm Sơ cứu nạn nhân bị bỏng được thiết kế để người học vận dụng lý thuyết về kỹ thuật sơ cứu và tìm kiếm vật phẩm phù hợp tại chỗ.…

CPR simulation

CPR Simulation

Nhấn vào đây để xem nội dung Mô tả: Scorm CPR Simulation được thiết kế để người học vận dụng lý thuyết để thực hiên mô phỏng CPR. Mỗi lần thực hiện sai thao tác, scorm sẽ cung cấp gợi…

eLearning

Finding the odd

Nhấn vào đây để xem nội dung Mô tả: Scorm Finding the odd được thiết kế cho dạng bài học tương tác yêu cầu người học vận dụng kiến thức để tìm thấy những đồ vật theo yêu cầu. Scorm…

Scrom

Legendary racing

Nhấn vào đây để mở trò chơi Mô tả: Scorm Legendary Racing được thiết kế cho dạng bài kiểm tra theo phong cách trò chơi. Người học phải trả lời nhanh để đạt được điểm cao. Scorm được chia ra…